Rezervacije

Rezervirati stol se može od 12 do 19 sati. Nakon 19 sati ne možemo zaprimiti rezervacije.
Nakon primljene rezervacije kontaktirati ćemo vas radi potvrde.

Osobni podaci

Ime i prezime:

Telefon:

E-mail:Rezervacija

Datum i vrijeme:

Broj osoba:Napomena

Vaša napomena: